Služby

ZASTUPOVANIE HRÁČOV

 

 • plánovanie kariéry na základe komunikácie s klientom
 • uzatváranie a predlžovanie profesionálných zmlúv
 • vyjednávánie finančných podmienok
 • zabezpečenie finančného plnenia zo zmluvy
 • realizácia mezinárodných a domácich transferov
 • plánovanie a realizácia stáží v zahraničných kluboch
 • zabezpečenie odborníkov z lekárskej oblasti

ZASTUPOVANIE KLUBOV

 

 • plánovanie a realizácia medzinárodných a domácich transferov
 • vyjednávanie finančných podmienok pri transferoch
 • zabezpečenie finančného plnenia zo zmluvy
 • organizovanie stáží trénerov a hráčov v zahraničných kluboch
 • zabezpečenie tréningových kempov
 • poskytovanie služieb skautingu

SCOUTING

 

 • výber talentov, sledovanie zápasov, vytváranie profilov, video formát pre nahliadnutie
 • sledovanie výkonnosti vybraných hráčov
 • zabezpečenie prítomnosti zahraničných skautov pre následné medzinárodné prestupy
 • organizácia sledovania zápasov pre mezinárodných agentov a skautov

PRÁVNE PORADENSTVO

 

 • zabezpečenie právnych služieb a finančného poradenstva pre každého klienta podľa jeho individuálnych potrieb
 • právne poradenstvo vo veciach upravených právnymi predpismi v oblasti športu
 • právne a finančné poradenstvo pri podpisovaní zmlúv na reklamu alebo partnerstvá

MARKETING & REKLAMA

 

 • zabezpečujeme pre našich klientov kompletný maketing a reklamu
 • sprostredkovanie účinkovania v reklamných kampaniach
 • vytvorenie osobnej propagačnej facebook stránky a webstránky
 • vytvorenie reklamných kampaní pre zvýšenie povedomia o klientovi najmä cez videá alebo fotky
 • grafické návrhy vizitiek, tričiek a iných reklamných predmetov vrátane ich kompletnej realizácie

KONDIČNÝ A ATLETICKÝ TRÉNING

 

 • zabezpečenie a vedenie kondičného a rekondičného programu
 • zabezpečenie vedenia kondičnej a rekondičnej prípravy
 • zabezpečenie dietologických programov
 • vypracovanie plánov športovej doplnkovej výživy
 • zabezpečenie metodického vedenia rekonvalescentov

CHARITA

 

 • zabezpečenie účasti na charitatívnych akciách
 • venovanie finančných darov a príspevkov
 • zabezpečenie účasti na autogramiádach

PR & MEDIA

 

 • usporiadanie tlačových konferencíí, monitoring médií
 • zorganizovanie novinárských ciest za nami zastupovanými hráčmi
 • vyjednanie mediálneho partnerstva
 • zabezpečenie PR tréningu
 • vybavenie vystúpenia na televíznej obrazovke

PRE FANÚŠIKOV

 

 • výroba DVD formátov
 • sprostredkovanie výroby internetových stránok hráčov
 • výroba a distribúcia merchandisingových predmetov
 • nafotenie súkromných alebo komerčných kalendárov
 • príprava a tlač plagátov a kartičiek

SLUŽBY NA MIERU

 

 • zabezpečenie suplementácie a vitaminizácie
 • zabezpečenie športového vybavenia
 • zabezpečenie kvalitnej výuky jazykov